روزه ,خوردن ,مولوي عليه ,طارم چارم ,روزه روزه ,دكتر جهاندار ,عرفاني دكتر

دلنوشته هاي عرفاني دكتر جهاندار مهر افشا از ساليان دور

قسمت هفتم

بسمه تعالي

بر بند دهان از نان آمد شكر روزه

ديدي هز خوردن بنگر هنر روزه

روزه نم زمزم شد در عيسي مريم شد

بر طارم چارم شد او در سفر روزه

شيطان همه تدبيرش آن حيله تزوريش

بشكست همه تيرش پليش سپر روزه

« از مولوي عليه الرحمه»

طارم چارم = آسمان چهارم

معده را پر كرده اي دوش از خمير و از فطير

خواب آمد چشم پر شد آنچه مي جستي بگيرد

بعد پر خوردن چه آيد خواب غفلت يا حدث

يار بادمجان چه باشد سركه باشد يا كه سير

وقت روزه از ميان دل بر آيد ناله زار

بعد خوردن از ره زيرين گشايد پرده زير

(از مولوي عليه الرحمه)

خوردن شكم بارگي آرد و بي خبري.خوردن اگر از راه حلال باشد و اسراف شود. غفلت آرد و شهوت و كاهلي. خوردن اگر از راه حرام باشد شهوت آرد وظلم و بيداد و ايمان و تقوا گريزد. شكم باره حرام خوار از خداي مهربان دور شود و در قيامت در پيش گاه راستي كم آرد.وبه دركهاي دوزخ هبوط كند (پائين رود) و آنگاه بميرد و اين است مرگ واقعي و نيستي

اما هز روزه

روزه انسان را صبور ، پر تحمل، مقاوم و ايمان و تقوا را به مرحله تكامل مي رساند. روزه مسلمانان را به ياد نداري و گرسنگي روز قيامت، روز مجموع بشر، روز جزاي خير و شر، روز نفخه صور، روزيكه كوه هاي با عظمت متلاشي شود. و درياها آتش گيرند و از زمين مرده ها بر خيزند، و از عرش فرشته آيد. مادر از فرزند گريزان و فرزند از مادر. روز فزع اكبر، روز دادگستري خداوند با عظمت و در آن روز پر هول و هراس، روزه به پيش باز مومنان روزه گير آيد و گويد. اي مومن تو بودي كه به پيش باز روزه آمدي آنگاه از هول آنان كاسته شود انشاالله و در دنيا به ياد فقرا بودن، و هر مسلمان به حد توانائي خود از خود از فقرا نوازش كردن وبه ياري آنان شتافتن و بديدار اقوام (صله رحم) نائل شدن و با هم در صلح و آرامش بودن، اين است هر روزه. و اي مسلمان به اسلام عزيز افتخار كن كه روزه را فرا روي تو قرار داده است و درود خداوند مهربان و اوليا وانبيا بر اجداد طاهرين ما كه قدم در راه پر افتخار اسلام نهادند و ما از نعمت بزرگ مسلماني برخورداريم.


التماس دعا

ادامه دارد.....

منبع اصلی مطلب : عرفان و تندرستی
برچسب ها : روزه ,خوردن ,مولوي عليه ,طارم چارم ,روزه روزه ,دكتر جهاندار ,عرفاني دكتر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دلنوشته هاي عرفاني دكتر جهاندار مهر افشا از ساليان دور